Đâu đấy quanh ta, những số phận, những mảnh đời vẫn ngày đêm oán than với những bất hạnh của mình, cần có người an ủi, nâng đỡ. Đó là lý do công Ty Tâm lý giáo dục và nghỉ dưỡng Thiên Hà (Hải Phòng) ra đời, thấu hiểu và đồng hành với những vấn … Continue reading Làm mới con tim – Hạnh phúc tràn đầy