Là một doanh nghiệp bất động sản có tuổi đời khá trẻ so với các “ông lớn” khác tại thị trường Việt Nam, nhưng uy…