Phụ nữ hiện đại không chỉ đối mặt với guồng quay công việc mà còn phải đảm đương những trách nhiệm gia đình. Làm thế nào để họ làm chủ được quỹ thời gian có hạn cho những bộn bề đó? Xác định được quỹ thời gian Mỗi người đều có một quỹ thời gian … Continue reading Phụ nữ hiện đại làm chủ thời gian