Sức ép dư luận sẽ ngày càng tăng đối với những ai không chịu thừa nhận xu hướng nữ quyền này. 2017 sẽ là một năm đáng chú ý đối với phụ nữ kể từ 1934, khi Lettie Pate Whitehead tham gia hội đồng quản trị của Coca Cola và trở thành một trong những … Continue reading Thời đại của nữ lãnh đạo thế hệ mới đã đến, các vị CEO độc đoán xin mời đứng sang một bên!