Thị trường nguồn nhân lực Việt Nam hiện có một nghịch lý, số sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng tăng trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam lại luôn nói rằng mình khát nguồn nhân lực. Vậy nhìn sang các nước phát triển như Mỹ, chương trình Giáo dục của họ định … Continue reading Nhà giáo dục nên có chiến lược nào cho thế hệ kế thừa?