Với những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới, tuổi 25 là bước đệm cho thành công sau này.