TGĐ Công ty Thanh Nhân Food – Dương Tố Hoa – Sức khỏe Tuy chỉ mới thành lập được hơn 6 tháng nhưng công ty Thanh Nhân Food với thương hiệu Halo bò sạch đang chiếm được rất nhiều tình cảm của người tiêu dùng. Với phương châm đặt sức khỏe và sự an toàn … Continue reading TGĐ Công ty Thanh Nhân Food Dương Tố Hoa – Sức khỏe của người tiêu dung là phương châm kinh doanh