Sheryl Sandberg-COO Facebook là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới Những nhà nghiên cứu của Caliper, một hãng tư vấn quản lý tài năng, muốn đi tìm những tính cách đặc trưng gắn liền với những nhà lãnh đạo nữ thành công và những thử thách cản trở họ trên … Continue reading 6 tính cách đặc trưng của phụ nữ thành đạt