Bạn phàn nàn về một ly Coke Diet 7 đô la trong một nhà hàng hoặc món salad Caesar trị giá 25 đô la. Điều đó không thấm vào đâu so với những gì chúng tôi sắp đề cập.