Tâm huyết với các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học nói chung và lĩnh vực thể dục thể thao của nước nhà nói riêng, Á hậu Quý bà Thế giới Nguyễn Thu Hương đã lựa chọn đề tài “Chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân cho vận động viên thể thao … Continue reading Á hậu Thu Hương bảo vệ đề cương luận án Tiến sỹ với chủ đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân cho vận động viên thể thao Việt Nam”