Đó là lời chia sẻ của Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Học viện nhân sự Kingman trong buổi sinh hoạt thứ 5 định kỳ của Wlin Capital Club Hà Nội.