Xuất phát từ một gia đình có truyền thống gần 60 năm trong ngành may mặc, 20 năm trong lĩnh vực thời trang nội y, ngày nay, Sơn Kim đã trở thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình holding, tham gia vào 3 lĩnh vực bán lẻ, bất động sản và truyền thông. Và … Continue reading Bà Nguyễn Hồng Trang – TGĐ Công ty CP thời trang Sơn Kim