Xuất phát từ một gia đình có truyền thống gần 60 năm trong ngành may mặc, 20 năm trong lĩnh vực thời trang nội y,…