Là 1 trong 50 nữ lãnh đạo quốc tế tiêu biểu trong mạng lưới WLIN VietNam có những cống hiến và đóng góp tích cực cho cộng đồng, Á hoàng quyền năng phái đẹp 2016 Lê Thu Lộc với kinh nghiệm Phó Chủ tịch 2 năm liên tiếp trong Ban điều hành CLB Wlin Capital … Continue reading Á hoàng Quyền năng phái đẹp 2016 Lê Thu Lộc- TGĐ CT Mỹ phẩm dược quốc tế- Chủ tịch Wlin Pro