Vivian Crabajales Yano là một nữ doanh nhân thành đạt đến từ Philippines.  Bà đạt được nhiều giải thưởng và chứng nhận trong những năm qua: Giải thưởng Paul Harris Fellow (Rotary Centennial) 2015; Gandang Filipina Nhật Bản 2015; “Ngôi sao của đêm”; Giaii3 thưởng Thành tựu của sức mạnh phụ nữ.