Bà Lê Hoàng Lan – TGĐ Indochina Investment, Chủ tịch tập đoàn đầu tư Medilas Clinic

  • Bình luận:
  • 2053 views

Bà Lê Hoàng Lan từng học và làm việc tại Canada và Anh Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Y khoa, Thiết kế, Tiếp thị và Quản trị doanh nghiệp. Trước khi làm việc trong ngành bảo hiểm, bà đã điều hành công ty kinh doanh Penny Laud tại Luân Đôn với chức vụ Tổng Giám đốc.

le-hoang-lan-1

le-hoang-lan-2

Năm 1998 bà bắt đầu làm việc tại Prudential Việt Nam, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc điều hành kinh doanh bảo hiểm, bà phụ trách quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty Prudential Việt Nam.

Năm 2009, bà rời Prudential Việt Nam và chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Hiện tại bà giữ chức Chủ tịch tập đoàn đầu tư Medilas Clinic Việt Nam.  • Bình luận: