Nhận thấy tầm quan trọng của Chương trình Phòng chống Ung thư từ Gốc, diễn viên Ngọc Anh đã quyết định trở thành Đại sứ Ngôi sao giúp lan tỏa những thông điệp nhân văn ra toàn cộng đồng, chung tay xây dựng một cộng đồng sống khỏe.   Diễn viên Ngọc Anh – Đại … Continue reading Diễn viên Ngọc Anh – Đại sứ Ngôi sao Chương trình Phòng chống Ung thư từ Gốc “Công danh rất quan trọng, nhưng sức khỏe mới là điều mà chúng ta cần hướng tới”