Hệ thống nhận diện các câu lạc bộ WLIN

  • Bình luận:
  • 2407 views

WLIN coi trọng giá trị thương hiệu và trong đó việc chuẩn hoá các thiết kế của WLIN dành cho từng club là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng. Để giúp các WLIN Partner dễ dàng trong việc thiết kế các poster và góp phần quảng bá hình ảnh WLIN Club, Pro Image Global xin giới thiệu bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho từng club thuộc WLIN .


WLIN Pro Việt Nam
WLIN Power Việt Nam
WLIN Capital Việt Nam
WLIN Beauty Việt Nam
WLIN Elegant Việt Nam
WLIN Queen Việt Nam
WLIN POL Việt Nam
WLIN New Fashion Việt Nam
WLIN 3C Việt Nam
WLIN Hải Dương

Hệ thông nhận diện các câu lạc bộ sẽ theo format sau, màu mỗi câu lạc bộ sẽ thay đổi khác nhau:

Giao nhập hội viên mới

Poster Business Lunch hàng tuần

Poster Happy Birthday

Bảng kéo

Tổng quan về bộ nhận diện

Để biết thêm chi tiết và file thiết kế vui lòng truy cập vào đây  • Bình luận: