Elaine Zhou – Nhà sáng lập CNEW International Pte Ltd – Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành China Women Equipping Center – “Bậc thầy” trong ngành nhân lực

  • Bình luận:
  • 1176 views  • Bình luận: