Hoàng Thanh Tâm – Chủ tịch WLIN – Capital Club – CTHĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần giải pháp tích hợp ISD Việt Nam: “Người truyền lửa” cho các hoạt động cộng đồng

  • Bình luận:
  • 504 views  • Bình luận: