Tiến sĩ Eble Lai Yin Ting – Giám đốc điều hành DNA Petrochem Sdn Bhd – Nữ tướng ngành dầu khí ở Malaysia

  • Bình luận:
  • 987 views  • Bình luận: